Sommaren 2018 innebar en investering på över 80 miljoner i en ny sågverkslinje i Anundsjö, nu fortsätter satsningen.

Högland fortsätter att investera för framtiden

Högland Såg & Hyvleri AB består av sågverken Höglandssågen och Anundsjösågen samt

justerverket i Domsjö. Gran och tall sågas till främst konstruktionsvirke och produktionen uppgår till

cirka 320 000 kubikmeter trävaror årligen.

– Den ökade efterfrågan på träprodukter gynnar alla i skogsbranschen, kommenterar vd David Markusson.

En stor satsning under sommaren 2018 innebar en investering på över 80 miljoner i en ny sågverkslinje i Anundsjö. Projektet ledde till en högre produktivitet och att sågverket nu är en av landets mest moderna och effektiva anläggningar.

– Vi är otroligt nöjda med investeringen och tacksamma över utfallet. Tidpunkten visade sig vara rätt. Det är alltid tufft att investera när kalkylen bygger på antaganden om marknaden, kommenterar David Markusson, vd på Höglands Såg och Hyvleri, och fortsätter:


Höglandssågens VD, David Markusson.

– Marknaden har fortsatt att vara stabil och det gick även bra att komma igång med produktionen efter investeringen, vilket vi är glada över. Det har blivit som vi förväntade oss att det skulle bli, säger David.

 

Nu fortsätter det familjeägda företaget sin satsning på framtiden genom en ny investering. Sågverket i Anundsjö ska förbättras med ytterligare två virkestorkar för att kunna öka produktionstakten, där kanaltorkarna är av typen feedback-kanal och levereras av Valutec i Skellefteå.

– Vi vill ha bättre kvalité på virket och en energieffektivare torkningsprocess. Det kommer även att innebära ett bättre flöde för vår logistik eftersom torkat virke väger betydligt mindre. När vi får ut fukten redan i Anundsjö slipper vi transportera fuktigt virke till Örnsköldsvik och det innebär även en snabbare värdekedja från sågning till leverans, kommenterar Markusson och fortsätter:

– Bygget startar nu och tas i drift under vecka 50, i december månad. Det är en ganska lång byggprocess, men den påverkar inte produktionen. Vi bygger inte om någonting befintligt utan bygger till med de nya torkarna.

Höglandssågen fortsätter sin satsning i Anundsjö genom två nya virkestorkar.

Den pågående pandemin har inte inneburit någon minskad efterfrågan på Höglands produkter - snarare tvärtom. Det är en stor efterfrågan på både den svenska marknaden och exportmarknaden där Markusson nära följer utvecklingen. Är den stora efterfrågan tillfällig och ett led av pandemin, eller är det en mer permanent förändring av marknaden?

– Trävaror som produkt känns mer och mer intressant i samhället där hållbarhet är en viktig fråga. Fler vill bygga mer i trä och mindre i betong och stål. Den ökade efterfrågan är otroligt rolig för skogsägarna och för skogsbruket generellt i kommunen.


Text: Frank Eriksson

Foto: Pressbild/Höglandssågen

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund