Örnsköldsvik har enligt historien en stark industri som är en viktig del av näringslivets ryggrad.

Att skapa tillväxt med tillverkningsindustri

Örnsköldsvik har enligt historien en stark industri. Och även om marknaderna går upp och ner har flera av dem funnits i över hundra år. Två av kommunens största och äldsta industrier har gemensam historia i bolaget som då hette Hägglunds och söner. Vi har tagit tempen på två av dem, BAE Systems och Bosch Rexroth som i dag båda två är högteknologiska och i framkant inom sin respektive bransch. Frågorna har ställts till Jonas Wikman, Personaldirektör vid BAE Systems respektive Karl Lindblom, vd vid Bosch Rexroth i Mellansel.

Bosch Rexroth i Mellansel

Bosch Rexroth i Mellansel utvecklar, producerar och levererar Hägglunds hydrauliska drivsystem och lösningar. Kunderna återfinns över hela världen inom bland annat återvinning, kemi, marint, gruv-, socker- och plastindustrin.

Det multinationella företaget Genan återvinner gummidäck med hjälp av Hägglunds drivsystem, för att på ett effektivt sätt slippa bränna gummit och istället ge nytt liv till gamla däck.

Hur har utvecklingen sett ut hittills?

– Vi har en annorlunda affärscykel än många andra eftersom våra kunder har långa projekfaser och de globala marknaderna vi befinner oss på är stabila. Dessutom har vi fördelen att verka på olika marknader. Om till exempel ett segment går sämre en dag så går ett annat bättre och vice versa. Därför hade vi inte en nedgång under 2020 som en del andra drabbades av. Vi har inte haft någon kraftig nedgång och inte heller den kraftiga uppgång som en del haft under 2021.

Istället har vi haft en god och stabil utveckling både då och nu, säger Karl Lindblom, vd vid Bosch Rexroth i Mellansel.


Vad ser ni för fördelar med att verka i Örnsköldsvik?

– Det finns stora fördelar med vår verksamhet i Mellansel. Största fördelen är att vi har alla funktioner under ett och samma tak, allt från utveckling till eftermarknad. Det innebär att det finns stora möjligheter till intern karriär. Du kan börja på monteringen och gå vidare till labb, börja på inköp, och gå vidare via logistik och så vidare. Alla medarbetare har goda möjligheter att utvecklas.
– En annan fördel är att vi är välkända i regionen. Det innebär att det är lättare för oss att påverka saker och ting. Det innebär också att vi har och tar ett stort ansvar. Bland annat för att väcka intresset för teknik hos unga människor. Visa att det inte är ett smutsigt och tungt arbete utan i många fall är rent och högteknologiskt. Dagens ungdomar är viktiga nya medarbetare för oss, därför vill vi gärna vara med och påverka inställningen till industri och fortsätta ta vårt ansvar i alltifrån det lokala samhället till global hållbarhet.


Vad ser ni för fördelar/nackdelar när det gäller möjligheterna att rekrytera personal?

– Under den senaste tiden har vi rekryterat många kompetenta medarbetare till ett brett spann av olika roller. Det visar att det finns goda möjligheter att hitta rätt kompetens. En stor del av medarbetarna attraheras av att vi är ett globalt företag och möjligheterna som följer med det. Något annat är att vi är ett stabilt företag som tar socialt ansvar. Många medarbetare vill bo och verka i regionen och vill då ha en arbetsgivare som också känns trygg i morgon.

– Här gäller det för oss att visa att vi finns här och vill vara med och skapa en attraktiv region. Vi har till exempel byggt en fotbollshall i stan och nu är vi också med och bidrar till den nya Hägglunds Arena. Jag tror det skapar stolthet hos våra medarbetare.


Hur ser framtiden ut?

– De marknader vi befinner oss på växer i genomsnitt med mellan 5 och 10 procent och vi ser potential att växa mer än så. Vi har stora konkurrensfördelar och 3-4 av våra nyckelbranscher går just nu väldigt bra. Till exempel återvinning som är ett stort område som fortsätter växa globalt. Det är en av branscherna där Hägglunds drivsystem ger fördelar som ökad produktivitet och pålitlighet. Det är också många infrastrukturprojekt på gång runt om i världen, bland annat i USA, som gynnar
våra affärer.

BAE Systems

BAE Systems tillverkar fordonssystem till framför allt försvarsindustrin. De två största produkterna är stridsvagn 90 och bandgående fordon för försvar och räddningstjänst.

Bandvagnar är en av BAE Systems stora produkter tillsammans med Stridsvagn 90 (CV90) som tillverkas i Örnsköldsvik.


Hur har utvecklingen sett ut hittills?

– För oss har det gått riktigt, riktigt bra de senaste åren. Vi är i en kraftfull tillväxtfas där vi haft en orderingång på omkring 15 miljarder sedan oktober 2020. Sedan dess har vi vuxit från knappt 800 anställda till upp mot 1 100 personer. Vi har rekryterat enormt mycket kompetens till verksamheten, säger Jonas Wikman, Personaldirektör vid BAE Systems.


Vad ser ni för fördelar med att verka i Örnsköldsvik?

– Vi har en bra infrastruktur. E4, hamn, flygplats och universitet i närheten. Men det är av största vikt att vi får fart på flygplatsen. För vår del är det viktigt. Vi ska inte underskatta Botniabanan heller. Vi har många hos oss som pendlar dagligen. Vi är en exportindustri och är beroende av fungerande transporter både av produkter och människor.


Vad ser ni för fördelar/nackdelar när det gäller möjligheterna att rekrytera personal?

– Närhet till universiteten är en klar fördel, men också företagsamheten i Örnsköldsvik. Om det går bra för andra är det bra för oss också. Det är en relativt liten stad, vilket är en vanlig lokalisering för världsledande exportindustri med hög tekniknivå som oss. - – Vi ska inte underskatta värdet av att verka i Örnsköldsvik. Här finns enormt mycket att erbjuda i form av meningsfull fritid, billigt boende, aktiviteter med mera. Men absolut viktigast är förstås verksamheten, våra produkter, att vi verkar på en internationell marknad och tekniken vi arbetar med. Och det här med distansarbete skapar dessutom nya möjligheter, framför allt för eventuella medflyttare.

– Generellt under 2021 har det varit en brant resursanskaffningskurva. Jag var tveksam till att vi skulle klara det när jag först förstod hur många vi skulle behöva rekrytera. Men det har gått väldigt bra. Kom ihåg att vi har över 200 olika yrkesbefattningar på BAE Systems. Det är inte bara ingenjörer som behövs. Det är ett brett spektrum vi har rekryterat till och vi har marknadsfört oss internationellt, mycket digitalt.


Hur ser framtiden ut?

– Vi har nått vårt mål för 2021 och fortsätter framåt med hög puls. Möjligen planar kurvan ut något. Huvudfokus 2022 är att se till att hämta hem de kontrakt vi vill vinna. I det ingår att bredda vår kundbas. Om, eller när, de pågående förhandlingarna går i lås går kurvan upp igen. Vi kanske kommer att växa lika mycket till. Då finns risk att det blir svårare att rekrytera. Vi arbetar med att knyta nya samarbetsband med teknikhubar i södra Sverige.

Text: Jessica Andersson

Foto: Bosch Rexroth

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund