Arkitektskiss på mobilitetshuset.

”Flexibelt och anpassningsbart” - Snart byggstart för mobilitetshuset

Inom kort sker byggstart av mobilitetshuset vid Strandgatan. Bygget uppförs i anslutning till

resecentrum och beräknas vara klart under 2023.

– Det är ett spännande projekt som kan öppna upp nya affärsmöjligheter på marknaden då huset

kommer att vara flexibelt och anpassningsbart efter framtidens transportsätt,

kommenterar Mikael Kristiansson, chef trafik- och parkavdelningen.

Det sex våning höga huset vid södra infarten av Örnsköldsvik kommer att inrymma 362 parkeringsplatser och laddningsmöjligheter för eldrivna fordon. Huset blir även ett nav för mobilitetslösningar som samåkning, bilpooler och anropsstyrd trafik.

– En parameter till valet av plats är utvecklingen av området kring hamnen och stadskärnan, men även närheten till resecentrum och bussförbindelser var viktigt, kommenterar Kristiansson.

 

Bygget har genomgående smarta funktioner där en av dessa är solceller på taket. Solcellerna kommer att användas för elförsörjning av laddboxarna samt uppvärmning av huset.Förutom parkeringsplatser är en funktion med mobilitetshuset möjligheten till smidigt byte av transportsätt. Därför byggs ett cykelgarage i anslutning där du både kan lämna eller hyra cykelfordon.

– Utvecklingen och efterfrågan kring elbilar går fort framåt och huset byggs för att möta både dagens och framtida behov. Huset måste kunna anpassas utifrån nya förutsättningar och därför tar vi bland annat höjd för att kunna utöka antalet laddplatser vid behov, berättar Kristiansson innan han avslutar:

 

– Planering pågår för fullt och då det är olika projekt samtidigt i området kan vi vänta oss full aktivitet med start den närmaste tiden. Många entreprenörer kommer till platsen för pågående byggen och vi ser fram emot både byggstart och inte minst färdigställandet av nya offentliga parkeringar för handel, bostäder och arbetsplatser i området.

 

Text: Frank Eriksson

Foto: Tecnicon

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund