BizMakers vd Matts Nyman.

Innovationsarbete bär frukt i Örnsköldsvik

Innovation drivs bäst i samverkan – det är framgångsreceptet för BizMaker, den regionala innovationsaktören som de senaste åren odlat fram flera uppmärksammade startup-bolag. Med etableringar som Cinis Fertilizer i Köpmanholmen börjar effekterna nu synas i verkligheten, och Örnsköldsvik står alltmer i centrum.

– Det visar att hårt arbete och en bra metod attraherar företag från hela Sverige att etablera sig i Västernorrland och i Örnsköldsvik, säger BizMakers vd Matts Nyman.

BizMaker arbetar med att på olika sätt stötta människor med en innovativ affärsidé. Beroende på var i processen man befinner sig kan BizMakers affärsrådgivare hjälpa till genom olika affärsutvecklingsinsatser. Fredrik Holmgren, näringslivschef på Örnsköldsviks kommun, ser BizMaker som en viktig del i kommunens framtidsarbete.

– Vi ska bli 5 000 fler och skapa 2 000 nya jobb till 2030. Det är inte det offentliga som ska växa, utan näringslivet. Örnsköldsvik är till stor del en industristad, och grunden för industri är innovation. Vi vill hjälpa kreativa människor att få utväxling på sina idéer, säger Fredrik Holmgren.

 

BizMakers affärsutvecklingsprogram Forest Business Accelerator har just avslutat sin femte omgång, och har under åren bidragit till att innovativa tjänster och produkter med koppling till skogsindustrin blivit verklighet. Bland annat Cinis Fertilizers planerade satsning på en produktionsanläggning för kravgodkänt mineralgödsel och bordssalt i Köpmanholmen har fått draghjälp genom Forest Business Accelerator.


Där är RISE Processum en viktig partner, som också bidragit till att satsningar i Örnsköldsvik fått allt större utrymme.

– Örnsköldsviks styrka är dels den starka industrin, dels RISE Processum och den nya testbädden som byggs där. Den är oerhört viktig för hela vår region och kommer att vara en nyckel när vi i framtiden pratar om bioekonomi, säger Matts Nyman.

 

Under 2021 tillkom även Future Industry Accelerator, ett affärsutvecklingsprogram med bas i Örnsköldsvik där både BAE Systems Hägglunds och Bosch Rexroth i Mellansel varit partners och därmed upplåtit resurser och erfarenhet till deltagarna.

– De allra flesta är småföretagare, som deltagarna i BizMakers program. Men även ”drakarna” började någon gång med att en innovatör satt och klurade på något, med ritningar i byrålådan, och fick möjlighet att förverkliga sin idé, säger Fredrik Holmgren.

Under året som gått har Örnsköldsvik stigit in som en av BizMakers fyra ägarkommuner. Verksamheten finansieras genom pengar från kommuner, region, statliga Vinnova och EU-medel genom Tillväxtverket. Fredrik Holmgren och Matts Nyman delar förhoppningen om att hitta en ny basfinansiering som ska göra det lättare att hjälpa företagen långsiktigt, bortom projektfasen som alltid har ett bestämt slutdatum.

– Jag tror verkligen att tillsammans är bättre än var och en för sig. Jag fick höra en lysande jämförelse mellan världsrekordtiderna på 400 meter. Det individuella rekordet ligger kring 43 sekunder. Men det finns också ett annat rekord – på 36 sekunder! Skillnaden? Ja, 36 sekunder var en stafett där flera hjälptes åt, avslutar Fredrik Holmgren.


Text: Albin Grahn

Foto: Sarah Olofsson

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund