Testet är en del av forskningsprojektet ”Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser” där Örnsköldsviks Airport, Klimator och Mittuniversitetet samarbetar med en rad starka aktörer inom branschen. Från vänster: Anna-Maria Selvehed, Mittuniversitetet, Robert Gyllroth, vd Örnsköldsvik Airport och Emil Andersson, projektledare Klimator.

Örnsköldsvik Airport först ut med ny sensorteknik

Ett nytt system för att upptäcka exempelvis halkrisk på landningsbanan ska nu testas på

Örnsköldsvik Airport. Projektet är det senaste i raden och forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs

på flygplatsen, som är välkänd för att ligga långt fram i utvecklingen.

- Den nya tekniken är ytterligare ett steg mot en självdriven och kostnadseffektiv flygplats,

säger Anna-Maria Selvehed, projektledare vid Mittuniversitet.

Örnsköldsvik Airport ligger i framkant både nationellt och internationellt när det gäller digitalisering. Bland annat var den först ut med flygledning på distans och numera är flygplatsen Luftfartsverkets testcenter för digital teknik.


Sedan 2021 pågår forskningsprojekt ”Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser” där Örnsköldsvik Airport, Klimator och Mittuniversitetet samarbetar med bland annat SAAB, RISE, Luftfartsverket, Örnsköldsviks kommun och Luleå Tekniska Universitet.

Projektet pågar till och med 2023 och finansieras av Vinnova.

– Projektet är ett viktigt samarbete mellan företagen och gör att vi kan utveckla vår forskning inom området, säger Anna-Maria Selvehed.


För Örnsköldsvik Airport är projektet ett steg i rätt riktning.

– Vi jobbar ständigt med att utveckla våra verksamheter framåt. Med ny teknik och ett brett samarbete är förhoppningen att Örnsköldsvik Airport och testarenan kan ligga i framkant inom vår bransch och den digitala utveckling som ständigt pågår, säger Robert Gyllroth, vd Örnsköldsviks Airport.Kameratekniken, som bygger på en kombination av sensorer och laser, kan alltså mäta av väglaget på landningsbanan, om det är blött, torrt eller risk för halka. I dag kontrolleras underlaget av en bil med friktionsvagn. Den kräver alltså en chaufför och informationen som hämtas in uppdateras inte i realtid.

– Nu mäts friktion med mekanisk mätning. Bekymret är att den kan bara mäta på en liten yta, det blir slitage på däck och gummit åldras. Den nya tekniken är oberoende av däck, slitage och kan friktionsuppskatta hela banan, säger Johan Casselgren, biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet.

Den nya tekniken som testas på Örnsköldsviks Airport mäter bland annat halkrisk som bedöms i realtid. Nästa steg i projektet är att vidareutveckla en självstyrande fyrhjuling som ska utrustas med den nya mättekniken.

Andra fördelar med systemet är att det kan monteras på ett självstyrande fordon, bevaka ett stort område, fjärrstyras och uppdatera flygledarna direkt samt rekommendera åtgärder.

Under testperioden har systemet installerats i flygplatsens fordon. Informationen som hämtas in kan följas direkt i en digital platta som är monterad i framvagnen. Chauffören kan snabbt och enkelt klicka in på olika mätpunkter för att kontrollera temperatur och friktion på en specifik plats längs landningsbanan.

 

Systemet som är robust och enkelt att montera är utvecklat av företaget Klimator.

– Förväntningarna är att vi kan utveckla en regional självdriven flygplats som kan stå som modell för andra flygplatser, säger Emil Andersson, projektledare på Klimator.

 

Framtidens flygplatser kommer i stor utsträckning vara autonoma och ha en hög grad av fjärrstyrning vilket i sin tur ställer höga krav på driftsäker teknik. En effektivare drift gör det möjligt att driva mindre och mer avskilt belägna flygplatser, något som är viktigt ur ett samhällsperspektiv.

 

Tillgängligheten måste vara hög och infrastrukturen ska kunna användas av samhällsviktiga funktioner, inte minst vid nationella kriser såsom skogsbränder.

– Genom ny teknik kan de mindre flygplatserna ligga i framkant, säger Anna-Maria Selvehed.


Text: Sofia Göth

Foto: Christine Grafström, Mittuniversitetet

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund