Det långvariga samarbetet på industriområdet i Domsjö, Örnsköldsvik, har fått ett namn. High Coast Innovation Park är ett namn med internationell klang att samlas kring.

Samverkan har fått ett namn

High Coast Innovation Park är ett nytt gemensamt namn för industriområdet i Domsjö, Örnsköldsvik.

Ett internationellt klingande namn som företagen i området kan samlas kring och på

ett självklart sätt marknadsföra externt.

Det finns en tradition på området som handlar om att företagen samverkar. Det sker ständigt ett omfattande samarbete mellan företagen där restprodukter från det ena företaget förädlas av ett annat, eller ny teknik utvecklas utifrån symbios mellan bolag.

Men kärt barn har många namn brukar man säga och så har det verkligen varit. Området har kallats Domsjö Industriområde, Domsjö utvecklingsområde, Bruxområdet med mera.

 

I och med att namnet High Coast Innovation Park lanserades har företagen ett gemensamt varumärke att lyfta och samlas kring. Ett namn som ska andas framtid och stolthet.
– Idén var att hitta ett namn som speglar området. Det tycker jag att High Coast Innovation Park gör. Och det är ett namn som även fungerar för internationella företag som många av oss är, säger Björn Vedin, vd på Aditya Birla-Domsjö Fabriker.

Arbetet med att skapa en gemensam plattform för bolagen på området startade 2019 som ett utvecklingsarbete av Världsklass Örnsköldsvik och RISE Processum. Då genomfördes bland annat intervjuer med berörda om vad det fanns för behov vad gäller exempelvis infrastruktur, samordning osv. Sedan har en kommunikationsgrupp bestående av representanter från Övik Energi, Sekab, RISE Processum, Aditya Birla- Domsjö Fabriker och Future Cleantech Solutions jobbat med namnbytet.

 

Fyra förslag togs fram och sedan fick den så kallade vd-gruppen rösta fram en vinnare. Våren 2021 presenterades namnet och den gemensamma kommunikationsplattformen som bolagen nu är fria att använda för att marknadsföra all utveckling och kompetens som finns på området.

 

Text: Jessica Andersson

Foto: Ludwig Grundström

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund