Starka lokala aktörer i en bransch med kraftig tillväxt

Örnsköldsvik som industristad ligger i framkant när det kommer till företag som tillverkar medicinteknisk utrustning och elektronik för sjukvård samt medicinska möbler. Det är en bransch i tillväxt, inte bara på grund av rådande pandemi. Vi tar tempen på tre av företagen med bas i staden; Sanmina,
Sjöbloms sjukvårdsutrustning samt Järven Health Care.

Sanminas fabrik i Sverige ligger i Örnsköldsvik och tillhandahåller kompletta design- och NPI-tjänster (New Product Introduction) liksom kontraktstillverkning av kretskort och komplexa system inom bland annat medicinsk teknik, industri och kommunikation.

– Vi har glädjande sett en markant ökad efterfrågan, inte minst på de medicintekniska produkter vi levererar. Samtidigt har materialtillgången minskat med högre komponentpriser och längre ledtider som följd. Det har gjort att vi inte kunnat leverera fullt så mycket som våra kunder efterfrågat även om omsättningsökningen varit god, säger Lars Eidenvall, Director NPI and Business Development Sanmina.

Sanmina har sin svenska tillverkning placerad i Gålsjö, Örnsköldsvik. Innanför väggarna arbetar omkring 300 anställda med att tillverka avancerad medicinskteknisk utrustning.

Att det varit goda år för medicinteknik är något som Järven Healthcare verkligen håller med om. Järven Health Care tillverkar produkter till sjukvård, akutvård, hemsjukvård, äldreomsorg, psykiatri och specialinrättningar. Företaget levererar hygienmadrasser och annan sjukvårdsutrustning kontinuerligt till över 30 länder.

Järven Healthcare har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik. Men deras produkter säljs över hela världen.

– Vi har nästan fördubblat vår omsättning de senaste åren. Förra året firade vi 45 år som företag och bolaget är kvar i familjens ägo där andra och tredje generationen nu arbetar. Det känns givetvis jätteroligt. Tillsammans med ett forskningsbaserat företag från Linköping introducerar vi en ny produkt på marknaden som heter PU sensor. Produkten gör att trycksår kan upptäckas innan de ens har uppstått. Detta gör att vi ligger i framkant säger Göran Nordin, vd Järven Health Care.


På Sjöbloms Sjukvårdsutrustning som tillverkar medicinska möbler och fysioterapibänkar till de flesta svenska sjukhus, vårdcentraler och andra sjukvårdsinrättningar, har de senaste åren varit händelserika med nya lokaler och nya produkter.

– Vi har haft en positiv utveckling där vi kunnat bredda vårt sortiment och tagit fram nya produkter till vården. Det alltjämt pågående lokalbytet är dock den största förändringen för oss i närtid. Det är angenäma problem att ha mycket att göra i och med en ökad efterfrågan, men vi har ändå klarat av efterfrågan på ett bra sätt, säger David Sjöblom, vd på Sjöbloms sjukvårdsutrustning.

Familjeföretaget Sjöbloms sjukvårdsutrustning har det senaste året flyttat till nya lokaler. En flytt som fortfarande pågår. Företaget är djupt rotat i Örnsköldsvik så även de nya lokalerna finns här.

Alla tre företagen är väl förankrade i Örnsköldsvik. De ser både för- och nackdelar med att driva verksamheten här.

– Även om vi är sårbara utifrån en begränsad arbetsmarknad och en låg arbetspendling, tycker vi att vi har tillgång till en kompetent arbetskraft. Vi ser också att personalen trivs här i Örnsköldsvik och mår bra av alla möjligheter som finns till en aktiv och sund fritid, säger Lars på Sanmina.

- De flesta av våra affärer gör vi utanför kommunen, men vi har ett bra samarbete lokalt där så är möjligt, säger Lars på Sanmina.

 

Och det lokala samarbetet är något som även Sjöbloms sjukvårdsutrustning lyfter.

– I Örnsköldsvik har vi väldigt bra hjälp av andra verksamheter i staden. Vi försöker att använda lokala entreprenörer. I vårt fall handlar det om bland annat sömnad, träskivor och emballage. Det mesta finns i vår närhet och jobbar vi tillsammans så går det bättre för samtliga företag, säger David.

Att hitta kompetent personal verkar vara den största utmaningen för de tre företagen. Framtidstron är en annan faktor de alla har gemensamt.

– Som tillverkare av avancerad elektronik och medicinteknisk utrustning på en konkurrensutsatt marknad lever vi i ett ständigt behov av utveckling, inte minst kring digitalisering och automation. Dessutom ser vi att allt fler kunder önskar att vi tar ett helhetsgrepp kring design och utveckling. Vi räknar med att fortsätta växa och ser mycket positivt på framtiden, säger Lars på Sanmina.

 

– Vi ligger bra på marknaden och har ett bra varumärke ut mot sjukvården där vi är välkända. Vi representerar både hög kvalité och snabba leveranser, vilket bådar gott för oss framåt, säger David på Sjöbloms sjukvårdsutrustning.

 

– Vi är optimistiska inför framtiden där vi har väldigt bra produkter men även väldigt bra medarbetare. Då vi dessutom har nya affärsområden i pipeline ser det spännande ut framåt avslutar Göran på Järven Healthcare positivt.

 

Text: Frank Eriksson

Bilder: Jessica Andersson

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund