Inom industriområdet i Domsjö, High Coast Innovation Park, sker mycket samverkan, vilket är en starkt faktor till att Örnsköldsvik blivit lite av ett nav för utvecklingen inom bioteknik.

Växande framgångar på bioekonomiområdet

Det sker en omställning i världen som de flesta är överens om att den är helt nödvändig. Det handlar om
att ställa om från fossila råvaror till biobaserade. Världen skriker därför efter biobaserade alternativ.
Örnsköldsvik har blivit något av en nod för forskning och utveckling av biobaserade produkter.
Just nu sker mycket spännande på just det bioekonomiska området.

Vi har ställt några frågor till Sekab och RISE Processum som är två av aktörerna i kommunen.

Sekab är ett grönt kemibolag som tillverkar biobaserade kemikalier och bränslen. De utvecklar bioraffinaderitekniker för hållbara produkter, baserade på förnybara råvaror. Efterfrågan har under åren varierat mellan biogena och fossila råvaror men de senaste två åren har Sekab sett en förändring inom kemiindustrin.

– Företag efterfrågar mer och mer förnyelsebara produkter. Hittills har de inte riktigt varit villiga att betala, då produkterna blir dyrare på grund av dyrare tillverkning. Men där ser vi ett skifte. De stora bolagen ser ett värde i gröna produkter. De ser också hållbarhet som en framgångsfaktor. Nästan alla fossila kemiprodukter går lika bra att producera av förnybara råvaror. Och där är vi ledande, säger Maria Kristoffersson på Sekab.

Varje affär vi gör bidrar till ett mer hållbart samhälle och det har blivit vår framgångsfaktor, säger Maria Kristoffersson på Sekab.

RISE Processum är en forsknings- och innovationspartner inom bioraffinaderi, en viktig del i en innovationsplattform som spänner över både gränser och branscher. Även de ser en ökad efterfrågan på produkter baserade på förnybara råvaror jämfört med när de startade.

– På RISE Processum började vi jobba med och driva frågorna kring cirkulär bioekonomi och bioraffinaderi för cirka tjugo år sedan och var då ganska ensamma på spelplanen. Idag är detta ett högintressant område för många aktörer. Vi har därmed fått många fler att samverka med på vår resa mot det gemensamma målet det vill säga en cirkulär bioekonomi och omställningen från fossilbaserad ekonomi till en biobaserad ekonomi. Innovationstakten behöver öka ytterligare och vi är mycket glada att ägarna verkar för omställning och nyttjar RISE genom infrastruktursatsningen på bioraffinaderi. I Örnsköldsvik kommer vi stärka våra vetenskapliga områden, bioteknik och högtryckskemi men även utveckla området elektrokemi och utveckling av mikroorganismer, säger Karin Johnson, vd på RISE Processum.


Och att just Örnsköldsvik har blivit ett nav när det gäller utvecklingen av bioraffinaderi har flera orsaker. Bland annat samverkan mellan flera stora och små aktörer i kommunen, som till exempel Sekab och RISE Processum.

– Den forskningsinfrastruktur vi har idag har vi byggt upp i samråd med aktörer som verkar här. Det finns mycket kompetens kring storskaliga verksamheter runt om oss och vilja att hitta nya lösningar. Behoven inom industrin runt RISE i Örnsköldsvik har format oss och den verksamhet vi nu bedriver. Det öppna och välkomnande företagsklimatet i Örnsköldsvik är bra och ska vi lyckas med omställningen är det ett måste. Vi har de senaste sju åren varit verksamma i flera europeiska projekt där vi varit med och verkat kring problemställningar både globalt och europeiskt samtidigt som vi kunnat tillgodogöra europeisk kompetens på ett regionalt plan genom att samverka med regional industri, berättar Karin på RISE Processum.


Och Maria på Sekab håller med.

– Vi är stolta att vi, lilla Sekab i Örnsköldsvik, är en spelare i Europa som ett ledande företag inom grön kemi. Jag tror det har betydelse för hela området, att vi kan konkurrera med Europas kemijättar. Här i Örnsköldsvik finns en otrolig kunskap samlad sedan länge tillbaka. Och vi har en fantastisk samverkan på industriområdet, med gemensam energiförsörjning, infrastruktur och reningsverk. Det är klart att det blir långa transporter och leveranssäkerheten är en viktig fråga.

Det finns nu mycket kompetens i Örnsköldsvik och det finns en stark vilja att tillsammans hitta nya lösningar för att lyckas med omställningen till ett hållbarare samhälle, säger Karin Johnson på RISE Processum.

Båda företagen ser ljust på framtiden och har stora och viktiga investeringar i rullning. Allt för att bidra till omställningen till en mer hållbar framtid.

– Styrelsen har tagit beslut att vi från och med 2022 bara ska använda grön råvara, från exempelvis majs och cellulosa. Vi jobbar väldigt aktivt med våra kunder för att lösa deras hållbarhetsutmaningar. Ensam är inte stark utan tillsammans kan vi, näringslivet, EU-kommissionen och alla andra bidra till att skynda på utvecklingen mot ett hållbart samhälle, säger Maria på Sekab.


– På RISE finns redan många testbäddar i flera olika områden och med vår nya satsning på bioraffinaderitestbäddar hoppas jag vi kan driva på omställningen och hjälpa entreprenörer och andra aktörer att snabbare ta innovationer från idé till marknad. Tillgång till bioraffinaderimiljön kan möjliggöra framsteg inom svensk forskning, accelerera utveckling och öka den svenska industrins konkurrenskraft, säger Karin på Rise.


Text: Jessica Andersson

Foto Maria: Ludwig Grundström

Foto Karin: RISE Processum

Foto Domsjö: Sekab

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund