Örnsköldsvik deltog på Business Arena, som ses som det största skyltfönstret för nationella investerare.

Business Arena bidrar till samverkan och utveckling

Det har hunnit bli femte året som Örnsköldsviks kommun är med och deltar på Business Arena, nu under hösten i Stockholm och till våren i Umeå. En viktig mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn och ett tillfälle att visa upp Örnsköldsvik för potentiella investerare.

 – En jättebra plats att marknadsföra Örnsköldsvik för fastighetsbranschen och visa att det är en plats att bygga på. Det är bra för staden med nationella företag som tittar med andra ögon och kan tillföra externa pengar. En fördel för markområden som legat vilande att de kan marknadsföras igen, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef på Örnsköldsviks kommun.

 

Business Arena är ett evenemang som sker på flera platser i Sverige, bland annat i Umeå och Stockholm. Konceptet är detsamma på alla orter men med lokala och regionala inslag. I Umeå är det den största mötesplatsen för fastighetsbranschen i de norra delarna av landet och Stockholm lockar även internationella aktörer.

Örnsköldsviks kommun deltar vid båda dessa tillfällen och delar monter med Umeå kommun. Deltagandet innebär att Örnsköldsvik kan visa sin attraktivitet för potentiella inflyttare och hemvändare, knyta nya kontakter och marknadsföra platsen. För att visa på tillväxtpotentialen har bland annat en ny folder tagits fram med en presentation av exploateringsområden, för att visa tillgängliga platser. Det har även producerats en video för att visa på vad som händer och vilka visioner som finns. I montern finns personer på plats från mark- och planeringsenheten och näringslivsenheten för att svara på frågor.

 – Business Arena är det största skyltfönstret för nationella investerare, en samlokalisering med Umeå är ett viktigt signalsystem och gör att vi upplevs så mycket större. Vi märkte i år att vi fått många fler besökare i montern och att de fått upp ögonen för Örnsköldsvik. Vi har många fina markområden som kan attrahera externa aktörer vilket vi märker då vi fått fler frågor om specifika områden och nischade boenden, säger Fredrik Holmgren.

 

 

Text: Lisa Sundvall

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund