Gottne IF är ett stolt fotbollslag med spelare bosatta i Örnsköldsvikstrakterna, men med lite olika födelseorter.

Gottne IF integrerar mera

Inom Örnsköldsviks idrottsliv finns en stor vilja att göra skillnad, jobba för mångfald och integrera nyanlända. Gottne IF går i bräschen och är ett gott exempel på när integrationsarbete fungerar. Och det finns utrymme för fler att göra mer, inte minst tack vare SISU Västernorrlands stöd till idrottsföreningars integrationsarbete.

Gottne IF tar tydligt ställning för mångfald och integration. De har integrerat nyanlända i sin verksamhet och är i dag ett stolt fotbollslag med spelare bosatta i Örnsköldsvikstrakterna, men med lite olika födelseorter. Den som besöker Gottne IF:s hemmaplan möts av en vajande regnbågsflagga.

– Alla är välkomna till Gottne IF och som fotbollslag har vi allt att vinna på vårt

integrationsarbete. Vi vinner nya spelare, människor och krafter. Och dessutom hoppas jag att vi kan göra skillnad på ett större plan genom att motverka fördomar och inskränkthet, berättar Mats Falck, ordförande vid Gottne IF.

 

– Vi jobbar långsiktigt med integration. Det började med att vi tittade på våra värderingar och förankrade dem i hela föreningen. Vi ställde oss själva frågor som: Vad vill vi? Varför? Vart ska vi? Efter det har vi pratat mycket om både integration och mångfald inom föreningen. Det handlar om att hela tiden trycka på det och få hela föreningen att dela samma tankar, säger Mats Falck.

Under de stora flyktingströmmarna 2015 insåg regeringen att idrottsföreningar runtom i landet var viktiga för att skapa sociala nätverk och integrera nyanlända. SISU Idrottsutbildarna fick därför pengar för att stödja föreningarnas integrationsaktiviteter.

– Mellan 2015–2016 fick vi in 63 bidragsansökningar från idrottsföreningar i länet. De flesta sökte bidrag för material som till exempel träningskläder. Men det kunde också vara finansiering av tolkar och extraledare. Det finns i dag möjligheter att ansöka om bidrag under hela 2018 och därefter, berättar Håkan Melker, idrottskonsulent och koordinator vid SISU Västernorrland.

 

Gottne IF är en av föreningarna som fått bidrag av SISU. Pengarna har framför allt använts till transporter.

– Tidigare har alla spelare haft eget ansvar att ta sig till och från träningar, men nu har inte alla spelare förutsättningar att klara det utan behöver skjuts. En annan utmaning är att ordna skor och kläder till alla spelare och det har vi också fått bidrag för, säger Mats Falck.

SISU jobbar även aktivt med jämställdhet och mångfald inom idrottsrörelsen. Här kan idrottsföreningar ansöka om bidrag, till exempel för att bli HBTQ-certifierade. Målet är att idrottslivet år 2025 ska spegla befolkningen på ett bättre sätt. Håkan Melker berättar hur arbetet som genomförs i dag lägger grunden för en mer integrerad, mångfasetterad och jämställd idrottsrörelse.

– Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att ta tid och det som är betydelsefullt just nu är att det finns en god vilja bland föreningarna. Det är också viktigt att lyfta de goda exemplen, som Gottne IF, och låta dem inspirera.

 

Idrottsföreningar kan ansöka om bidrag för integrations- och mångfaldsarbete genom att fylla i ansökningsformulär på:


SISU Västernorrlands webbplats
Länk till webbplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Text: Erika Westberg
Foto: Gottne IF

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund