Från vänster: Moa Norberg, Gabriel Lindgren och kommunens demokratisamordnare Camilla Larsson.

Unga tar chansen att påverka

En ny grupp ungdomar har tagit plats i Örnsköldsviks Advisory Board, ett forum där kommunen, näringsliv, civilsamhället och myndigheter har möjlighet att få ungas perspektiv i olika frågor. Moa Norberg och Gabriel Lindgren är två av ungdomarna som engagerat sig i årets upplaga av Advisory Board.

 – Att vara med i Advisory Board är väldigt roligt, säger Gabriel. Man får inblick i ämnen man inte vet så mycket om från början. Det känns också bra att som ung få göra sin röst hörd.

 

– Jag tycker plattformen är viktig eftersom barn och ungdomar får chans att påverka beslut i samhället som de också är en del av, säger Moa. Dessutom vidgar det mina perspektiv genom att jag får ta del av andras åsikter och kunskaper.

 

Advisory Board består av ungdomar mellan 13 och 25 år som alla ansökt om att få komma med. I år har 19 ungdomar antagits i gruppen. Det är tredje året som en Advisory Board formats i Örnsköldsvik. Förebilden finns i Nacka utanför Stockholm, där de var först ut med en liknande idé. Arbetet som gjordes av den första, pilotgruppen, var mycket uppskattat och det visade sig att efterfrågan på gruppens unika perspektiv var större än beräknat. Aktörer inom Örnsköldsviks kommun, näringsliv, myndigheter och civilsamhället har möjlighet att ”hyra” ungdomarna för att få deras synpunkter i en viss fråga, eller i ett projekt.

När ett uppdrag kommer in får ungdomarna en kallelse och information om vad uppdragsgivaren vill ha hjälp med och får sedan betalt för tre timmar per uppdrag. I den tiden ryms uppstartsmöte, inläsning och synpunkter. Uppdragen handlar om allt från att ha synpunkter på byggplaner till att agera idésprutor för något specifikt projekt eller arrangemang. Efter varje uppdrag får ungdomarna återkoppling från uppdragsgivarna med en beskrivning av hur deras synpunkter och råd har använts eller inte använts.

– Det är väldigt givande att få höra vad som hänt oavsett om just våra synpunkter gett resultat eller inte, säger Moa.

Det är inspirerande att bli lyssnad på och att våra synpunkter tas på allvar.

 

Den nya gruppen har nyligen haft kickoff och har redan hunnit med ett första uppdrag. Denna gång gällde det att komma med idéer på tema för arrangemanget O-ringen 2018.

 

Ungdomarna kommer från olika bakgrunder med olika erfarenheter i bagaget. Men en sak har de gemensamt och det är ett starkt samhällsengagemang.

Gabriel har, som han själv säger ledarambitioner och Moa ser framför sig en framtid som politiker eller möjligen arbete inom FN.

– Innan jag kom med i Advisory Board och Ung Mentor var jag engagerad i samhällsfrågor, berättar Moa, men jag var väldigt blyg. I Advisory Board har jag fått möjlighet att öppna upp och ta plats. Jag känner att jag har utvecklats som människa i detta, vilket jag tror spelar roll för framtiden. Jag tror att det här är en perfekt start.

 

– Som person är jag nyfiken och tycker det är roligt att vara involverad i lite allt möjligt, säger Gabriel. Här får jag utrymme att uttrycka mig samtidigt som jag bygger nätverk. Som jag ser det öppnar ett sånt här uppdrag dörrar för nya roliga och intressanta saker att göra.

 

 

Text: Jessica Anderssson
Foto: Devocy

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund