Teknikprogrammets elever Felicia Norgren Gidlund, Hanna Jansson och Alva Pålsson visas runt av Lättelements vice vd Nicklas Boström.

Attraktivt teknikprogram genom samverkan
med lokala företag

Det är fredag morgon och årskurs 2 från Teknikprogrammet på Parkskolan är på studiebesök hos företaget Lättelement. Besöket är en del i Tekniksamverkan mellan skolan och företagen i Örnsköldsvik. Genom att interagera med företagen lokalt vill man skapa ett attraktivt teknikprogram och samtidigt öka möjligheterna för företagen att hitta arbetskraft.

Kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna för många av företagen i Örnsköldsviks kommun. Att hitta arbetskraft på orten är ännu svårare. Många unga väljer bort de tekniska och naturvetenskapliga programmen trots att det många gånger är där jobben finns. I Örnsköldsvik samarbetar därför Teknikprogrammet på Parkskolan med bland andra företagen i Örnsköldsviks Industrigrupp och KomTek. Världsklass Örnsköldsvik är medfinansiär i satsningen för att möta den utmaning som i utvecklingsarbetet heter ”Hitta rätt kompetens för framtiden”.

– Det här kan ses som en fortsättning på arbetet som görs redan i grundskolan för att få fler ungdomar att läsa tekniska och naturvetenskapliga program, berättar Ingela Olsson lärare på Parkskolan och samordnare för Tekniksamverkan.

Studiebesök hos företag, studieresor och besök från företag på skolan är några exempel på samarbete.


– Huvudsyftet är att få fler elever till Teknikprogrammet. Genom samarbetet med företagen ska eleverna få en koppling mellan det vi gör i skolan och verkligheten, vilket i sin tur ökar motivationen att lära sig mer. Förutom att det är kul med verklighetsförankring till det man läser är besöken viktiga som plattform för att lära känna företagen lite bättre och skapa egna kontakter, säger Ingela Olsson.För Parkskolans elever börjar den här dagen med en introduktion från vice vd på Lättelement, Nicklas Boström, innan en rundvisning i produktionen. Efteråt är Felicia Norgren Gidlund, Hanna Jansson och Alva Pålsson nöjda med besöket.

– Det här är superbra, vi får en insikt i det vi gör i skolan, säger Alva.

– Vi sitter jättemycket med beräkningar och nu får vi se hur vi kan använda det i verkligheten, fyller Felicia i.

 

 

Själva valde de Teknikprogrammet för blandningen mellan plugg och kreativt arbete.

– Det är klart att det är mycket matte och fysik men det är andra ämnen också. Det är kreativt, säger Felicia.

 

– Som till exempel CAD, säger Hanna. Där vi får rita och inreda, det är kul. Det tekniska programmet är lite mer praktiskt än natur. Om man visar de roliga ämnena och berättar om dem tror jag att man får fler att välja tekniska program.


  

Text: Ann Sandén Nordström

Foto: Ann Sandén Nordström

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund