Gunilla Eklund, innovatören bakom IT-systemet Cleverservice som underlättar hanteringen av domare och domarersättningar för föreningar och klubbar runt om i Sverige.

Ville förenkla för lokala föreningen

– förenklar nu i hela landet

Det började som en idé för att rationalisera det egna ideella arbetet för barnens idrottsklubb. Idag används Gunilla Eklunds IT-system, Cleverservice, av klubbar i hela Sverige ända upp på SHL-nivå.

Gunilla Eklund har varit väldigt engagerad i inom hockeyföreningar och eftersom hon arbetar med ekonomi har kassörsrollen ofta hamnat på hennes bord. Det var i den rollen hon upptäckte behovet och möjligheten att förenkla hanteringen av domare och domarersättningar.

– Just domarersättningarna var ofta krångliga och tog mycket tid, förklarar hon. Kvitton och ersättningsansökningar kunde ligga i klubbhus eller i någon lagledares ficka. Och det var inte ovanligt att det hängde på mig att lista ut var det var. När jag till slut hittade dem kunde de dessutom vara oläsliga. Jag tänkte då att vad smidigt det vore om den här hanteringen gick att göra digitalt och på den vägen är det, berättar Gunilla Eklund.

 

Gunilla tog hjälp av IT-företaget Websystem med att bygga ett program för hanteringen av domarersättningar. Ganska snabbt insåg hon att det fanns ytterligare utveckling att göra för att förenkla ännu mer.

Systemet fungerar så att varje klubb har en licens och hanterar sina matcher. De lägger in matcherna och domarbehov. Domarna kan sedan gå in i systemet och får upp de matcher de är behöriga till att döma och kan ansöka om att få göra det. Genom systemet får de sedan en bekräftelse om de fått uppdraget. Vid matchtillfället har lagledaren ett kvitto redo i sin telefon som då godkänns av domaren. Godkännandet går vidare via systemet till klubbens kanslist/kassör som får all information samlad om vilka domare som ska ha ersättning och hur mycket.

– Jag minns hur det vid vissa cuper kunde vara 70 domare som skulle ha ersättning. Kvitton fanns lite här och där och varje utbetalning skulle hanteras manuellt. Med mitt system får kanslisten eller kassören allt på samma ställe och kan skicka en fil till banken istället för 70 olika. Det sparar enormt mycket tid.

Gunilla började med sitt eget nätverk, det vill säga hockeyklubbarna i Örnsköldsvik, som fick testa systemet. Utifrån det kunde vissa barnsjukdomar elimineras. Sedan dess har intresset växt och spridit sig även till andra sporter som basket och fotboll.

– Min motivation är att se hur det här systemet underlättar för idrottsföreningar runt om i landet. Jag har inte mött någon som inte är intresserad av den här förenklingen. Varje ideellt arbetad timme är så väldigt värdefull och kan jag göra något för att underlätta för de som ställer upp på det viset gör det mig glad.

Idag används systemet av 200 klubbar, 8 000 användare finns registrerade och 30 miljoner kronor i domarersättningar har passerat fram till och med februari 2019.


Text: Jessica Andersson

Foto: Ludwig Arnlund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund