En ny sodapanna och en ny turbin är första steget i att förnya massabruket i Husum. Metsä Board planerar att investera omkring tre miljarder kronor för att göra massafabriken miljövänligare och mer energieffektiv.

Framtidstro i Husums fabrik

Bygglovet för grundläggning i form av pålning och gjutning av platta är på plats och spaden är satt i marken. Nu väntar Metsä Board bara på ett godkänt miljötillstånd för att miljardinvesteringen i Husum ska kunna fortskrida

För ett år sedan blev det offentligt att Metsä Board planerar att investera omkring tre miljarder kronor i Husum. Investeringen ska göra massafabriken miljövänligare och mer energieffektiv. Målet är en helt fossilfri fabrik 2030.

– Investeringen i Husum är en hörnsten för fortsatta framtidsinvesteringar i fabriken i Husum, säger platschefen på Metsä Board i Husum, Olov Winblad von Walter.

Grundläggning i form av pålning och gjutning av platta är på plats. Nu väntar Metsä Board bara på ett godkänt miljötillstånd för att miljardinvesteringen i Husum ska kunna fortskrida.

Investeringen som består i en ny sodapanna som ersätter två gamla pannor och ny turbin är ett första steg i att förnya massabruket. När de är på plats förväntas elproduktionen baserad på förnybar biomassa att fördubblas och massabruket kommer att producera mer än 80 procent av den el som behövs för att driva fabriken på egen hand. Användningen av fossil olja minskar därmed med cirka

5 000 ton per år.

– Vi är ju välsignade med en förnybar råvara. Med rätt teknik kan vi producera den energi vi behöver själva, säger Winblad von Walter.

 

Omkring 700 personer är anställda på fabriken som sedan 2000 ägs av Metsä Board.

Att koncernen väljer att investera på orten visar på framtidstro och är positivt, inte bara för de som jobbar inom företaget, utan även för underleverantörer som nu anlitas.

Byggtillståndet är på plats så spaden är satt i marken. Nu väntar Metsä Board på det slutgiltiga ändringstillståndet från Mark- och miljödomstolen i Umeå.


Nästa steg i investeringen, efter att sodapannorna och turbinen bytts ut är att ersätta de två befintliga fiberlinjerna med en ny.


Text: Jessica Andersson
Foto: Ludwig Arnlund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund